e.i.p. d.o.o.        pregled podatkov porabe in stanja merilnikov

PRIKLOP V SISTEM ZA IZMENJAVO PODATKOV